Termeni și condiții

Ultima actualizare la data de 16.05.2024

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. ACORD CU TERMENII

Termenii și condițiile următoare constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între dumneavoastră, fie personal, fie în numele unei entități („dvs.”, „Utilizatorul”, „Cumpărătorul”) și Danubius Exim SRL ( „Furnizorul”, „noi”, „noi” sau „nostru”), cu privire la accesul și utilizarea site-ului web Datecs.ro, precum și orice altă formă media, canal media, site mobil sau aplicație mobilă legată sau conectată în alt mod la acesta (colectiv, „Site-ul”). 

Folosirea acestui site echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea de către dumneavoastră a acestor termeni si condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Ne rezervăm dreptul de a modifica și de a actualiza Termenii și condițiile prezentului site în orice moment fără nicio notificare prealabilă, modificările devenind obligatorii cu efect imediat de la data publicării pentru orice utilizator. Data ultimei actualizări sau modificări a Termenilor și condițiilor va fi afișată la finalul documentului.

Informațiile furnizate pe Site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate în nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor respective sau care ne-ar supune oricărei cerințe de înregistrare în această jurisdicție sau țară. În consecință, acele persoane care aleg să acceseze Site-ul din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele responsabile pentru conformitatea cu legile locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile.

Site-ul este destinat utilizatorilor care au cel puțin 18 ani. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani nu le este permis să utilizeze sau să se înregistreze pe Site.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care se indică altfel, Site-ul este proprietatea noastră și toate codurile sursă, bazele de date, funcționalitățile, software-ul, designul site-ului web, audio, video, text, fotografii și grafice de pe Site (colectiv, „Conținutul”) și mărcile comerciale, serviciul, mărcile și siglele conținute în acestea („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau ne sunt licențiate și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor, precum și legislația privind concurența neloială din România și orice alte reglementări relevante aplicabile. 

Ne rezervăm toate drepturile asupra Site-ului, Conținutului și Mărcilor.

Conținutul și Mărcile sunt furnizate pe Site numai pentru informarea dumneavoastră și uz personal. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acești Termeni, nicio parte a Site-ului  și niciun Conținut sau Mărci nu poate fi copiat, reprodus, agregat, republicat, încărcat, postat, afișat public, codificat, tradus, transmis, distribuit, vândut, licențiat sau exploatat altfel în orice scop comercial, fără acordul nostru expres, prealabil, în scris.

În ceea ce privește produsele, Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală (inclusiv software-ul încorporat și atașat, dacă este cazul), în caz contrar fiind responsabil pentru orice daune și prejudicii cauzate Furnizorului sau persoanei juridice care deține în mod legal aceste drepturi de proprietate industrială sau intelectuală asupra produselor.

3.  LIMITAREA RĂSPUNDERII

Noi sau reprezentanții noștri legali, angajații sau agenții noștri nu vom fi responsabili fața de dvs. față de orice parte terță pentru orice daune directe, indirecte, inclusiv pierdere de profit, venituri sau alte prejudicii derivate din utilizarea site-ului de către dvs. chiar dacă am fost informați privind posibilitatea producerii unor astfel de daune.

Nu ne asumăm răspunderea pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau o terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii oricărei obligații ce ne incumbă conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor după livrare sau pentru pierderea produselor.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele tentative de revânzare a produselor cumpărate prin intermediul site-ului, cu încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

II. DISPOZIȚII REFERITOARE LA COMENZI

1. DESCRIEREA PRODUSELOR

Furnizorul oferă spre vânzare prin intermediul site-ului www.datecs.ro echipamente electronice fiscale și nefiscale, consumabile și alte produse specifice utilizatorilor înregistrați.

Produsele vor fi achitate de către utilizatori prin mijloacele de plată prezentate pe site și acceptate de utilizator.

Produsele achiziționate vor fi trimise prin sistemul de curierat propriu sau prin intermediul firmelor de curierat partenere, costurile de transport și comisioanele aferente plății fiind suportate de către Cumpărător, în lipsa unei dispoziții contrare.

2. PROCEDURA DE LANSARE A COMENZII

În vederea achiziționării produselor, Utilizatorul va comanda produsele prin completarea formularului de comandă afișat pe pagina noastră („Formular de comandă”) și va confirma comanda în conformitate cu instrucțiunile disponibile pe pagina web. Înainte de finalizarea comenzii, Utilizatorul are posibilitatea de a verifica și confirma comanda. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor completate de Utilizator în Formularul de comandă.

Utilizatorul va primi la adresa de e-mail menționată de acesta Formularul de comandă ce va conține confirmarea de către Furnizor a comenzii lansate.

Ne rezervăm dreptul de a anula orice comandă care a survenit în urma unor defecțiuni tehnice care au afectat descrierea caracteristicilor produselor prezentate pe site.

3. PLATA

Modalitățile de plată acceptate de www.datecs.ro sunt cele menționate pe website, în formularul de comandă.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vom emite o factură pentru produsele livrate, obligația utilizatorului fiind aceea de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare și să achite contravaloarea produselor potrivit modalității de plată selectate.

Vom putea solicita plata unui acont sau plata în avans a produselor pe factura proformă pentru confirmarea comenzii.

3. LIVRARE

Vom livra prin curier rapid produsele comandate în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data confirmării comenzii, dar nu mai târziu de 3 zile de la lansarea comenzii pentru produsele aflate în stoc . În situația în care comanda lansată prevede produse care nu se află în stoc, vom contacta Utilizatorul și îi vom transmite termenul exact de livrare, care nu va putea depăși 90 de zile lucrătoare. 

Toate produsele cu excepția celor din categoria „Role de hârtie și accesorii” beneficiază de transport gratuit. De asemenea, pentru comenzile de produse din categoria „Role de hârtie și accesorii”  în valoare de cel puțin 700 lei, transportul este gratuit.

Pentru comenzi de „Role de hârtie și accesorii” de până în 700 de lei, vom contacta Cumpărătorul telefonic sau prin e-mail pentru a-i comunica costul transportului.

Pentru livrări în afara ariei de acoperire a curierului rapid cu costuri pentru kilometri suplimentari, vom contacta Cumpărătorul telefonic sau prin e-mail pentru a-i comunica costul final al transportului conform tarifelor firmei de curierat.

Livrările vor fi efectuate exclusiv pe teritoriul României.

4. CLAUZE REFERITOARE LA TRANSPORT/AMBALARE

Cumpărătorul va verifica la momentul livrării integritatea ambalajului produselor. În cazul în care Cumpărătorul observă că ambalajul este deteriorat, va menționa acest aspect în procesul-verbal de predare-primire și va returna produsul celui care a efectuat livrarea. În termen de 10 zile de la data semnării procesului-verbal, vom livra un produs corespunzător. În cazul în care aceste mențiuni nu sunt efectuate la momentul livrării, Cumpărătorul nu se va putea prevala de viciile aparente ale produselor.

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de primire pe documentul de transport, ci doar ulterior semnării de primire și achitării contravalorii acestora.

Proprietatea și riscurile asupra produselor achiziționate se transferă de la Furnizor către Cumpărător la data livrării produselor la locația indicată în comandă și semnarea de primire a documentului de transport sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Furnizorului, cu condiția ca Cumpărătorul să fi efectuat plata produsului. În condițiile în care Cumpărătorul nu achită prețul produsului la livrare, curierul ori personalul Furnizorului va înapoia produsele Furnizorului și comanda Cumpărătorului se anulează. În cazul în care produsul livrat conține componentă software, Cumpărătorul înțelege și acceptă că Furnizorul nu va transfera către Cumpărător decât un drept de utilizare al software-ului respectiv și va acorda Cumpărătorului o licență non-exclusivă, perpetuă și non-transferabilă asupra software-ului respectiv. 

5. RECEPȚIE CANTITATIVĂ SAU CALITATIVĂ

Suntem răspunzători în toate situațiile pentru viciile ascunse ale produsului în condițiile prevederilor legale aplicabile. În cazul în care, cu ocazia livrării, Cumpărătorul observă că nu corespunde cantitatea produselor livrate cu cantitatea produselor comandate conform Formularului de comandă, va menționa acest lucru în procesul-verbal de predare-primire, iar noi vom livra cantitatea corespunzătoare de produse în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

În cazul în care Cumpărătorul observă că produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, va sesiza în scris la adresa de e-mail sesizari@danubius-exim.ro, în termen de 48 de ore de la primirea produselor. În această situație Cumpărătorul va returna produsele, iar noi vom aduce la conformitate produsele în termen de 10 zile lucrătoare. Lipsa unei sesizări din partea Cumpărătorului în termenul mai sus arătat prezumă acceptarea tacită a produselor ca fiind conforme specificațiilor tehnice.

6. RENUNȚARE

Utilizatorii persoane fizice pot renunța la cumpărare în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, fără penalități și fără invocarea unui motiv. Renunțarea poate interveni numai pentru produsele comandate de pe site-ul www.datecs.ro și livrate prin curier.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original și cu toate accesoriile, etichetele și documentele însoțitoare). 

Dacă produsul este returnat într-o stare deteriorată, avem dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea produsului în stadiul inițial (dacă este posibil), sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand sau, la opțiunea Cumpărătorului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

7. GARANȚII

Garanția produselor este de 12 luni pentru persoanele juridice și 24 de luni pentru persoanele fizice.

Produsele pe care le comercializăm prin intermediul prezentului website beneficiază de condiții de garanție conforme cu legislația în vigoare și cu politicile comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat, care va prelua întreaga responsabilitate a soluționării cererii de garanție.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maximum 48 de ore de la recepția mărfii la adresa de e-mail: sesizari@danubius-exim.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luată în considerare.

8. REGLEMENTĂRI SPECIALE

Achiziția produselor de tipul echipamentelor electronice fiscale (aparate de marcat electronice fiscale – A.M.E.F) este reglementată prin O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Conform prevederilor acestui act normativ, aparatele de marcat fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați, avizați pentru distribuția echipamentelor fiscale.

Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi vândute prin intermediul site-ului www.datecs.ro numai persoanelor (fizice sau juridice) înregistrate ca utilizator și cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice și fiscale sunt agenții economici care livrează bunuri cu amănuntul, precum și cei care prestează servicii, obligați prin lege să emită bonuri fiscale utilizând aparate de marcat electronice fiscale.

În situația achiziționării echipamentelor fiscale supuse reglementărilor speciale prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, utilizatorul va urma procedura legală privind fiscalizarea produsului achiziționat în funcție de specificul acestuia, convenind cu Furnizorul sau cu o unitate acreditată de acesta asupra etapelor care trebuie parcurse.

II. DISPOZIȚII REFERITOARE LA UTILIZAREA SITE-ULUI

1. DECLARAȚII UTILIZATOR

Prin utilizarea Site-ului, declarați și garantați că: (1) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești Termeni; (2) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți; (3) nu veți accesa Site-ul prin mijloace automate sau non-umane, fie printr-un bot, script sau altfel; (4) nu veți folosi Site-ul în niciun scop ilegal sau neautorizat; și (5) utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă.

Dacă furnizați orice informații care sunt neadevărate, inexacte, neactuale sau incomplete, avem dreptul de a suspenda sau de a închide contul dvs. și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia).

2. ACTIVITĂȚI INTERZISE

Nu puteți accesa sau utiliza Site-ul în alt scop decât cel pentru care punem la dispoziție Site-ul sau care este susținut ori aprobat în mod specific de noi.

În calitate de utilizator al Site-ului, sunteți de acord să nu:

 • preluați sistematic date sau alt conținut de pe Site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție sau o bază de date fără acordul nostru prealabil în scris;
 • ne induceți în eroare pe noi sau pe alți utilizatori, prin orice încercare de a afla informații sensibile, precum informații despre conturi, nume și prenume utilizatori, parole etc.;
 • eludați sau dezactivați setările referitoare la securitate ale site-ului, inclusiv cele care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau care impun limitări asupra utilizării site-ului;
 • vă angajați în activități care dăunează sau ne poate dăuna nouă, altor utilizatori și/sau site-ului;
 • utilizați orice informație obținută de pe site pentru a hărțui, abuza sau răni o altă persoană;
 • utilizați necorespunzător serviciile noastre de asistență sau trimiteți rapoarte false de abuz sau conduită neconformă;
 • utilizați site-ul într-o manieră incompatibilă cu orice legi sau reglementări aplicabile;
 • accesați în mod neautorizat site-ul;
 • încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) viruși, cai troieni sau alte materiale, inclusiv utilizarea excesivă a majusculelor și spam-ul (postarea continuă a textului repetitiv), care interferează cu utilizarea neîntreruptă de către orice parte a site-ului sau care modifică, deteriorează, perturbă, alterează sau interferează cu utilizarea, caracteristicile, funcțiile, operarea sau întreținerea site-ului;
 • vă angajați în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi utilizarea de scripturi pentru a trimite comentarii sau mesaje sau folosirea oricăror instrumente de extragere a datelor, roboți sau alte instrumente similare;
 • preluați conținut de pe site, eliminând referirea privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate;
 • încercați să uzurpați sau să utilizați identitatea unui alt utilizator;
 • încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) orice material care acționează ca un mecanism pasiv sau activ de colectare sau transmitere a informațiilor, inclusiv, fără limitare, formate de schimb de grafice clare („gif”), 1×1 pixeli, bug-uri web, cookie-uri sau alte dispozitive similare (uneori denumite „spyware” sau „mecanisme de colectare pasivă” sau „pcms”);
 • interferați, perturbați sau creați o comandă disproporționată asupra site-ului sau a rețelelor sau serviciilor conectate la site;
 • hărțuiți, intimidați sau amenințați pe oricare dintre angajații sau agenții noștri cu care interacționați în timpul utilizării site-ului;
 • încercați să eludați orice măsuri ale site-ului menite să împiedice sau să restricționeze accesul la site sau la orice parte a site-ului;
 • copiați sau adaptați software-ul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alt cod;
 • cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă, descifrați, decompilați, dezasamblați sau realizați inginerie inversă oricărui software care alcătuiește site-ul;
 • utilizați neautorizat site-ul, inclusiv prin colectarea numelor de utilizator și/sau a adreselor de e-mail ale utilizatorilor prin mijloace electronice sau prin alte mijloace în scopul trimiterii de e-mailuri nesolicitate sau prin crearea de conturi de utilizator prin mijloace automate sau sub pretexte false.

3. LICENȚĂ DE CONTRIBUȚIE

Sunteți de acord că putem accesa, stoca, procesa și folosi orice informație și date personale pe care le furnizați în conformitate cu acești Termeni, Politica de confidențialitate și de cookies și opțiunile dvs. (inclusiv setările).

Prin trimiterea de sugestii sau feedback cu privire la Site, sunteți de acord că putem folosi și împărtăși astfel de informații în orice scop, fără a vă compensa.

Nu afirmăm nicio proprietate asupra conținutului dvs. Vă păstrați proprietatea deplină asupra conținutului postat și a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asociate acesta. Nu suntem răspunzători pentru nicio declarație furnizată de dvs. în orice zonă a Site-ului. Sunteți singurul responsabil pentru conținutul postat de dumneavoastră pe Site și sunteți de acord în mod expres să ne exonerați de orice responsabilitate și să vă abțineți de la orice acțiune legală împotriva noastră cu privire la acest conținut.

4. PREMISE

Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații referitoare la Site („Trimiterile”) furnizate de dvs. către noi vor deveni proprietatea noastră, având dreptul să utilizăm și să diseminăm fără restricții aceste Trimiteri în orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără recunoaștere sau despăgubire pentru dvs. Renunțați prin prezenta la toate drepturile asupra oricăror astfel de Trimiteri și garantați prin prezenta că aveți dreptul de a trimite orice astfel de Trimiteri, iar prin aceasta nu încălcați direct sau indirect orice drept al unui terț.

Sunteți de acord că nu va exista niciun demers legal împotriva noastră pentru orice presupusă sau reală încălcare sau deturnare a oricărui drept de proprietate asupra Trimiterilor dumneavoastră.

5. SITE WEB ȘI TRIMITERI CĂTRE ALTE SITE-URI 

Site-ul reprezintă un site de promovare a Danubius și a produselor și serviciilor din portofoliul Danubius. Site-ul conține  link-uri către alte site-uri web aparținând nouă sau gestionate de noi (respectiv https://danubius.org/  https://www.danubius-exim.ro/, https://www.datecspay.ro/) de unde puteți achiziționa produse sau servicii din portofoliul Danubius.

De asemenea, platforma danubius.online este destinată unităților acreditate Danubius, aceștia putându-se înregistra în respectiva platformă prin intermediul unei adrese de e-mail și a parolei. 

Pentru a cunoaște termenii și condițiile de utilizare a acestor site-uri, vă rugăm că consultați paginile dedicate în acest sens din cadrul site-urilor respective.

Site-ul poate conține și link-uri către alte site-uri web ale terților („Site-uri web ale terților”), precum și către articole, fotografii, text, grafică, imagini, design, muzică, sunet, video, informații, aplicații , software și alt conținut sau articole aparținând sau care provin de la terți („Conținut de la terți”). 

Dacă decideți să părăsiți Site-ul și să accesați site-urile web ale terților sau să utilizați sau să instalați orice Conținut al unei terțe părți, faceți acest lucru pe propria răspundere și ar trebui să știți că acești Termeni nu sunt aplicabili raporturilor dintre dvs. și site-urile respective/acel Conținut. Cu excepția site-urilor deținute sau gestionate de noi la care Site-ul face trimitere, orice achiziții pe care le faceți prin intermediul site-urilor web ale terților și de la alte societăți privesc exclusiv raporturile dintre dvs. și societățile respective și nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu astfel de achiziții. 

Sunteți de acord și luați la cunoștință că nu putem fi ținuți răspunzători cu privire la niciun prejudiciu suferit de dvs. ca urmare a achiziționării de produse sau servicii în urma consultării,  accesării sau vizualizării în orice mod a unor oferte provenind de pe site-uri web ale terților și/sau în legătură cu orice Conținut al unei terțe părți sau orice contact cu site-urile web ale terților care a determinat sau influențat în orice fel decizia dvs. de achiziție.

6. MANAGEMENTUL SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul de a: 

(1) monitoriza Site-ul pentru încălcări ai acestor Termeni; 

(2) lua măsurile legale corespunzătoare la discreția noastră împotriva oricărei persoane care încalcă legea sau acești Termeni, inclusiv, dar fără limitare, la raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; 

(3) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, refuza, restricționa accesul la Site, limita disponibilitatea sau dezactiva (în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnologic) oricare dintre Contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora; 

(4) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, elimina de pe Site sau dezactiva în orice alt mod toate fișierele și conținutul care au dimensiuni excesive sau sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și 

(5) gestiona în alt mod Site-ul într-o manieră concepută pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita funcționarea corectă a Site-ului.

7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne pasă de confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate disponibilă pe Site. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați Politica noastră de confidențialitate și Politica de cookies. 

Vă rugăm să rețineți că Site-ul este găzduit în România. 

8. UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI ÎNCETAREA

Utilizarea Site-ului reprezintă acceptul dvs. a Termenilor, astfel cum aceștia pot fi modificați din când în când. Termenii modificaţi prevalează asupra tuturor versiunilor anterioare ale acestora. Din acest motiv, vă recomandăm să studiaţi prezenţii Termeni ori de câte ori accesaţi sau utilizaţi Site-ul.

Acești Termeni încetează automat în momentul nerespectării oricăror prevederi din cadrul acestora de către dvs. Putem întrerupe sau modifica accesul dvs. la Site fără notificare, în orice moment şi din orice motiv. Cu titlu de exemplu, accesul la Site poate fi interzis fără notificare dacă dvs. veți încălca oricare dintre obligațiile care vă revin în temeiul art. 4 și 5.

9. MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau elimina conținutul Site-ului în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră, fără notificare. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe tot sau o parte a Site-ului fără notificare în orice moment. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Site-ului.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să întâmpinăm probleme hardware, software sau alte probleme sau să fie nevoie să efectuăm lucrări de întreținere legate de Site, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a schimba, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica în alt mod Site-ul în orice moment sau din orice motiv, fără notificare. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, daune sau inconvenient cauzat de incapacitatea dumneavoastră de a accesa sau de a utiliza Site-ul în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului. Nimic din acești Termeni nu va fi interpretat în sensul de a ne obliga să menținem și să sprijinim Site-ul sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acestea.

10. LEGEA APLICABILĂ

Aceste condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din României. Dacă reședința dumneavoastră obișnuită este în UE și sunteți consumator, aveți în plus și protecția oferită de dispozițiile obligatorii ale legii țării dumneavoastră de reședință. Danubius Exim SRL și dumneavoastră sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor din București, ceea ce înseamnă că puteți face o cerere pentru a vă apăra drepturile de protecție a consumatorilor în ceea ce privește acești Termeni în România sau în țara UE în care locuiți.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu sau diferend între noi și dvs. cu privire la utilizarea acestui Site va fi soluționat în primul rând pe cale amiabilă.
Dacă după încercarea demonstrată de soluționare în prealabil pe cale amiabilă a litigiului sau diferendului respectiv, părțile nu au ajuns la un punct comun sau există chestiuni care nu au fost soluționate, fiecare parte poate alege soluționarea diferendului respectiv prin intermediul căilor legale.

12. CORECȚII

Pot exista informații pe Site care să conțină erori de tipar, inexactități sau omisiuni, inclusiv descrieri, prețuri, disponibilitate și diverse alte informații. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informațiile de pe Site în orice moment, fără notificare prealabilă.

13. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Nu oferim garanții cu privire la acuratețea conținutului Site-uri web ale terților și nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune de orice natură pe care le-ați suferi ca urmare a accesării sau utilizării acestor site-uri de dvs.

14. DESPĂGUBIREA

Sunteți de acord să nu atrageți răspunderea noastră ori a afiliaților, partenerilor, angajaților noștri, împotriva oricărei pierderi, daune, răspundere, pretenție sau cerere, inclusiv taxe și cheltuieli, efectuate de orice terță parte ca urmare sau care decurg din: (1) utilizarea Site-ului; (2) încălcarea acestor Termeni; (3) orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dumneavoastră prevăzute în acești Termeni; (4) încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală sau (5) orice act vătămător evident față de orice alt utilizator al Site-ului cu care v-ați conectat prin intermediul Site-ului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul să ne asumăm apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme pentru care vi se cere să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați cu apărarea noastră a unor astfel de revendicări. Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură care face obiectul acestei despăgubiri, după ce luăm la cunoștință despre aceasta.

15. DATE UTILIZATORULUI

Vom păstra anumite date pe care le transmiteți către Site în scopul gestionării performanței Site-ului, precum și date referitoare la utilizarea de către dvs. a Site-ului. Deși efectuăm copii de rezervă regulate de rutină ale datelor, sunteți singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmiteți sau care se referă la orice activitate pe care ați întreprins-o folosind Site-ul. Sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru pierderea sau coruperea oricăror astfel de date și, prin prezenta, renunțați la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din orice astfel de pierdere sau corupție a acestor date.

16. COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANZACȚII ȘI SEMĂTURI

Vizitarea Site-ului, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online constituie comunicări electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site, îndeplinesc orice cerință legală ca o astfel de comunicare să fie în scris. SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA SEMNATURILOR ELECTRONICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SEMNAREA CONTRACTELOR, COMENZILOR ȘI ALTOR ÎNREGISTRĂRI, ȘI CU LIVRAREA ELECTRONICĂ A NOTIFICARILOR, POLITICILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR CU TRANZACȚIILE INIȚIATE SAU FINALIZATE DE NOI SAU PRIN SITE, ACOLO UNDE ESTE CAZUL. Renunțați prin prezenta la orice drept sau cerințe în temeiul oricăror statut, reglementări, reguli sau alte legi din orice jurisdicție care necesită o semnătură originală sau livrarea sau păstrarea înregistrărilor neelectronice sau la plăți sau acordarea de credite prin orice alt mijloc, în afara mijloacelor electronice.

17. DIVERSE

Acești Termeni și orice politică (inclusiv Politica de confidențialitate a datelor și Politica de cookies) sau reguli de operare postate de noi pe Site sau în ceea ce privește Site-ul constituie întregul acord și înțelegere dintre dumneavoastră și noi. În cazul în care nu ne vom exercita vreun drept sau nu ne vom prevala de vreo prevedere a acestor Termeni, aceasta nu va funcționa ca o renunțare a noastră la un astfel de drept sau prevedere. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru nicio pierdere, daune, întârziere sau imposibilitate de a acționa cauzate de orice cauză în afara controlului nostru rezonabil. Dacă orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestor Termeni este declarată a fi ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea prevedere sau o parte a prevederii este considerată separabilă de acești Termeni și nu afectează valabilitatea oricărei alte prevederi rămase. Nu există nicio asociere, parteneriat sau relație de agenție creată între dvs. și noi ca urmare a acestor Termeni sau utilizare a Site-ului. Sunteți de acord că acești Termeni nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea redactării lor. Prin prezenta, renunțați la orice apărare pe care le puteți avea pe baza formei electronice a acestor Termeni și a lipsei semnării de către părțile contractante pentru a executa acești Termeni.

18. INFORMAȚII DESPRE COMPANIE

Danubius Exim SRL
Str. Vasile Gherghel nr. 12, Sector 1
București
România
Telefon: +40 21 224 5524

Danubius Exim
Suport Service: 0212006000
Datecs.ro - Magazin echipamente fiscale
© Copyright Datecs.ro 2024. Toate drepturile rezervate. Operator de date cu caracter personal atestat de ANSPDCP, sub numarul 16326