Politica de confidențialitate aferentă datecs.ro

Actualizată la data de 16.05.2024

Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) descrie modalitatea în care Danubius Exim SRL, cu sediul în str. Vasile Gherghel nr. 12, Sector 1, București, România („Danubius”), în calitate de operator, prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu ocazia utilizării site-ului www.datecs.ro, numit în continuare „Site-ul”. 

Politica de confidențialitate se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“) precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind: „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

Danubius se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă.

Protecția și transparența în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre reprezintă prioritatea noastră.

Prin accesarea sau utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal care au loc pe Site în conformitate cu prevederile din această Politică de confidențialitate, precum și cu prevederile din Termenii de utilizare a Site-ului și cele ale Politicii de cookies disponibile pe Site. Dacă nu sunteți de acord cu modalitatea în care Danubius prelucrează datele dvs. personale prin intermediul acestui Site, vă rugăm să încetați utilizarea Site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia pe Site.

1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

  • În funcție de circumstanțele în care datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt transmise, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
  • Informații pe care ni le furnizați în mod direct, ca urmare a transmiterii unei solicitări generale de informații: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon, conținutul sesizării și data și ora acesteia;
  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a creării unui cont de utilizator: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, data și ora creării contului, opțiunea privind comunicările de marketing și acordul cu privire la termenii și condițiile și politica de confidențialitate aplicabilă;
  • Informații pe care ni le furnizați în momentul în care plasați o comandă: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare, ID client, ID comandă, produsele dorite, detalii de facturare, metoda de plată, data și ora comenzii;
  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a solicitării dvs. de a vă abona la newsletter, respectiv nume și prenume, adresa de email, data și ora abonării;
  • Informații pe care le observăm despre dumneavoastră atunci când utilizați/accesați contul de utilizatorul pe website: adresa IP, tipul dispozitivului folosit la conectarea în contul de client, ora și durata fiecărei sesiuni în contul de client, acțiunile întreprinse în contul de client, istoricul comenzilor plasate, produsele adăugate în coșul de cumpărături, adresele de livrare setate în comenzile plasate, companiile pe care le asociați contului de utilizator.

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

a. Permiterea accesului la website
În conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) și art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, website-ul nostru utilizează așa-numitele log files, în care datele de acces sunt stocate de fiecare dată când accesați o pagină.

b. Crearea contului de client și gestionarea acestuia
Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor care solicită crearea unui cont, pentru a putea genera contul și a permite utilizatorilor să plaseze comenzi în magazinul online de pe website. Suplimentar față de datele furnizate la crearea contului, stocăm informații privind sesiunea inițiată de către client, acțiunile acestuia (modificările privind datele de contact, modificările de parolă, modificările adreselor de livrare). Activitățile de creare și administrare a contului de utilizator sunt de asemenea incluse în această categorie. 
Oferim posibilitatea utilizatorilor noștri să se înregistreze și să se logheze (autentificare prin rețelele sociale) prin intermediul contului Facebook, pe datecs.ro. În acest caz, nu este necesară o înregistrare suplimentară pentru contul de client pe această pagină de internet.
În schimb, contul de utilizator al rețelei sociale Facebookeste asociat contului de client datecs.ro, astfel încât să vă puteți autentifica prin intermediul contului de utilizator al rețelei sociale la contul de client pe acest website și să vă puteți loga în cont. În acest caz, primim în mod automat de la Facebook, următoarele informații:
• ID-ul numeric al rețelei sociale;
• prenumele și numele de familie;
• sexul;
• numele de utilizator pentru Facebook;
• dacă a fost verificat (verified) contul, de exemplu, „Da“;
• linkul către profilul public pentru serviciul selectat al rețelei sociale.
În cazul în care utilizatorul nu dorește logarea cu contul de Facebook, poate oricând să își creeze un cont distinct pe datecs.ro, urmând pașii din formularul de creare cont.
Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
În scopul facilitării plasării de comenzi și reducerii timpului alocat pentru plasarea comenzilor, utilizatorii pot defini adrese de livrare favorite sau societăți pe care le reprezintă, care sunt asociate contului lor de client în magazinul online.
Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR.

c. Gestionarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal constând în nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare, ID client, ID comandă, produsele dorite, detalii de facturare, metoda de plată, data și ora comenzii, statusul acesteia, în scopul onorării comenzilor plasate pe website-ul nostru și pentru îndeplinirea obligațiilor legale în materie fiscală. 
Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte. În ceea ce privește întocmirea facturilor aferente achizițiilor utilizatorilor, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR – obligațiile legale în materie fiscală, OMFP 2634/2015 privind documentele justificative financiar-contabile.
În cazul produselor care presupun instalarea/utilizarea unor servicii/ produse, poate fi necesară încheierea de către dumneavoastră a unui contract distinct cu furnizorul de astfel de servicii. Cu titlu de exemplu, pentru furnizarea unui echipament care să aibă integrată o soluție de acceptare a plății cu cardul pe dispozitivele achiziționate de la noi, ca urmare a solicitării dumneavoastră (prin intermediul formularului de comandă) pentru un astfel de produs, vom transmite către partenerul nostru datele de contact în vederea încheierii contractului direct cu acesta. Acest transfer de date de contact este necesar în vederea executării contractului pe care ați solicitat să îl încheiați cu privire la produsele noastre și cele ale partenerului nostru. În lipsa furnizării datelor către partener, nu vă vom putea furniza astfel de produse.

d. Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR – contractul de vânzare încheiat între Danubius și utilizator (client).

e. Implementarea și auditarea măsurilor de protecție a website-ului și implementarea de măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
În acest caz, temeiul prelucrării datelor dumneavoastră, este reprezentat de interesul legitim al operatorului – art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR. Având în vedere faptul că implementarea măsurilor de securitate și a celor de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare reprezintă măsuri care au ca principal scop asigurarea respectării confidențialității datelor cu caracter personal aparținând clienților și utilizatorilor website-ului, interesul legitim al operatorului prevalează asupra drepturilor persoanelor vizate.

f. Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților și a experienței acestora în magazinul online prin transmiterea către aceștia a unor chestionare de satisfacție privind experiența de cumpărături pe website
În acest caz, temeiul prelucrării datelor dumneavoastră, este reprezentat de interesul legitim al operatorului – art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR.

g. Transmiterea de comuncări de marketing către adresele de email ale clienților și ale utilizatorilor
În cazul clienților care au plasat comenzi prin intermediul website-ului, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al operatorului de a păstra relația contractuală deja stabilită – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.
În oricare dintre situațiile de mai sus, dezabonarea sau exercitarea dreptului de opoziție poate fi exprimată prin simpla accesare a link-ului de dezabonare disponibil în orice comunicare comercială. 
În cazul comunicărilor efectuate cu privire la comenzi/statusul acestora/reclamații/sesizări nu există posibilitatea dezabonării.
In temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR – consimțământul utilizatorului, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră pe website, prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii de urmărire. Detalii privind cookie-urile plasate, durata de stocare și scopul acestora se regăsesc în Politica privind cookie-urile. 

3. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, prelucrările de date cu caracter personal întemeiate pe consimțământ încetează la momentul retragerii consimțământului, aceasta echivalând cu ștergerea datelor dumneavoastră din bazele noastre de date. Trebuie să aveți în vedere faptul că exercitarea dreptului de retragere a consimțământului produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că prelucrările anterioare exercitării dreptului rămân valide.

În ceea ce privește prelucrările întemeiate pe contract, durata este de 3 ani de la data ultimului contact cu clientul. Durata de stocare a datelor dumneavoastră, întemeiate pe contract, poate fi prelungită în cazul în care există dispoziții legale care impun stocarea acestor date pentru o anumită perioadă – cum ar fi cazul obligațiilor legale în materie fiscală, caz în care vor fi păstrate pe întreaga durată prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile vor fi păstrate 10 ani, de la încheierea exercițiului financiar din anul în care efectuat achiziția, conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe interes legitim, termenul de stocare a datelor dumneavoastră este de 3 ani de la data ultimului contact cu dumneavoastră. În cazul în care între Danubius și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele noastre până la soluționarea definitivă a acelui litigiu.

Datele cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării formularului de contact vor fi stocate pentru o durată egală cu durata termenului legal de prescripție sau până la soluționarea definitivă a litigiului, pentru apărarea drepturilor în instanță. 

4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing, furnizori de servicii de hosting și mentenanță pentru website;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. Astfel, dacă optați pentru produse de acest tip, datele dumneavoastră de contact vor fi transmise, de exemplu, către bănci/instituții de plată, pentru a permite obținerea de către dumneavoastră a produsului ofertat în comun de către noi împreună cu partenerii noștri;
– consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
– terți achizitori, în măsura în care activitatea Danubius ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele cu caracter personal ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții;
– instituțiilor sau autorităților publice care solicită furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora.

5. Link-uri către rețele de socializare

Pagina noastră web conţine link-uri HTML către reţele sociale, făcând uşoară distribuţia pe platformele reţelelor sociale. 

Pentru mai multe informaţii despre scopurile prelucrării datelor şi utilizarea ulterioară a datelor dvs. personale de către furnizor si de către website-urile acestuia, cât şi despre drepturile dvs. şi setările posibile cu scopul de a vă proteja confidenţialitatea, vă rugăm să consultaţi informaţiile de protecţie a datelor personale ale respectivului furnizor de servicii.

• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
• Instagram: https://help.instagram.com/
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

6. Link-uri către alte site-uri web

Prelucrările de date cu caracter personal care se realizează pe alte site-uri prin intermediul accesării prezentului Site vor fi guvernate de politicile de prelucrare date personale alte site-urilor respective.

Vă rugăm să consultați cu atenție în acest sens politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv termenii și condițiile site-urilor respective.

7. În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

8. Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, ale contractorilor noștri sau în format tipărit.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează pe servere securizate.

Informațiile oferite de dumneavoastră prin intermediul acestui website sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol TSL (Transport Layer Security). Facem acest lucru pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți.

În ceea ce privește celelalte situații în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, întreprindem constant măsuri în vederea creșterii gradului de instruire a angajaților în ceea ce privește respectarea normelor în materia protecției datelor, angajații Danubius fiind subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate.

9. Drepturile dumneavoastră

GDPR a instituit o serie de drepturi ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor acestora de către operatori. În acest context, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri. 

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta:

– prin e-mail la adresa: dpo@danubius.org.

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail/datele de identificare utilizate de dumneavoastră în relația cu noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom informa în termen de o lună cu privire la motivele întârzierii și veți primi un răspuns de la noi în termen de maximum două luni. S-ar putea să fie necesar să vă cerem mai multe informații pentru a putea califica cererea dumneavoastră. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile potrivit GDPR Descriere

Accesul Puteți să ne cereți:

• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, cum le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
• v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă exercitați dreptul de a vă opune în temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre legitime prevalează este în desfășurare.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul de a depune o plângere Pentru a vă exercita dreptul de a depune o plângere, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesând site-ul www.dataprotection.ro.

Danubius Exim
Suport Service: 0212006000
Datecs.ro - Magazin echipamente fiscale
© Copyright Datecs.ro 2024. Toate drepturile rezervate. Operator de date cu caracter personal atestat de ANSPDCP, sub numarul 16326